Isporučeni dodatni grantovi korisnicima u Foči i Ustikolini

IMG 1123U srijedu 03.02.2016. godine korisnici projekta Ruka ruci III dobili su i dodatne grantove. Ovom prilikom izvršena je isporuka materijala i opreme za rad u plasteniku. Ovim grantom omogućeno je korisnicima da u svoj svakodnevni rad uvedu prakse o kojim se govorilo tokom edukativnih sesija.