Započela implementacija projekta Ruka ruci IV

H2H4Projekat Ruka ruci IV je nastavak uspiješno implementiranih projekata koji su finansirani od strane Ambasade SAD u BiH. U ovom projektu pruža se prilika zainteresovanim mladim ljudima (do 35 godina) da nauče proizvoditi sadnice jagodićastog voća što je na tržištu izuzetno traženo. Obzirom da će zajednička edukacija mladih iz Foče u FBiH i Foče u RS biti praktična, Udruženje Hajde će posredovati u plasmanu proizvedenih sadnica na tržište, te će korisnici na taj način ostvariti dobit. Projekat je naišao na veliku podršku obje lokalne zajednice i vjerujemo da će biti uspiješan kao i svi do sada.