Izložba fotografija u sklopu projekta Ekologija Energija Budućnost

111111izlozbaU četvrtak 22.12.2016. godine u 12 sati u prostorijama Centra za djecu i omladinu na Grbavici, Novo Sarajevo zvanično je otvorena izložba fotografija koje su u okviru projekta volonterski snimali učenici srednjih škola učesnica projekta:  Srednje škole za okoliš i drvni dizajn, Elektrotehničke škole za energetiku i Treće gimnazije.

Ovo je bila završna aktivnost uspiješnog projekta koji je u proteklih 5 mjeseci, zajedno sa partnerskom organizacijom Savjetom održive gradnje, implementiralo Udruženje za pomoć i razvoj Hajde, a svojim sredstvima u cijelosti finansirala općina Novo Sarajevo.

Projektom je obuhvaćeno više od 200 učesnika radionica, uspostavljena je saradnja između škola ali i sa Odsjekom za ekologiju Prirodno-matematičkog fakulteta u Sarajevu, a sve u skladu sa Programom edukacije i obuke o zaštiti okoliša Općine Novo Sarajevo za 2016. godinu, te razvoju održivog, zdravijeg i čistijeg okruženja u lokalnim zajednicama. Izloženo je oko 50 učeničkih fotografija.