Doprinos smanjenju diskriminacije po osnovu godina (AAA-Action Against Ageism)

AAA1U okviru projekta AAA koga finansira EU kroz program EIDHR, dana 17. januara 2019. godine organizacija HILFSWERK INTERNATIONAL, koga zastupa Suzana Jašarević, direktorica za BiH, potpisala je partnerske ugovore sa organizacijama „Partnerstvo za javno zdravlje” (PJZ), Društvom crvenog križa/krsta BiH, i Udruženjem za pomoć i razvoj HAJDE. Partneri će zajednički implementirati projektne aktivnosti. Projekat ima za cilj smanjiti diskriminaciju po osnovu godinu, na svim nivoima bosansko hercegovačkog društva. Trajanje projekta je 18 mjeseci, počevši od 1. januara 2019. godine.