Potpisana deklaracija protiv diskriminacije na osnovu godina Konferencija AAA

AAA1Konferencijom održanom u Neumu 10. i 11. aprila 2019. godine zvanično je počeo projekt za promociju ljudskih prava starijih osoba i borbu protiv dobne diskriminacije koji finansira Evropska unija. 
Konferencija je okupila eksperte i kreatore politika iz Austrije, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine kako bi zajednički procijenili trenutno stanje, te osnažili kapacitete i odgovornost institucija nadležnih za zaštitu i promociju ljudskih prava osoba starije životne dobi. 
Tokom konferencije, predstavnici projektnih lokacija, iz sarajevskih općina Novo Sarajevo, Centar i Stari Grad, te Mostara, Banja Luke i Brčko Distrikta BiH, demonstrirali su spremnost da identifikuju nedostatke i osnaže društvene i institucionalne kapacitete za borbu protiv diskriminacije na osnovu dobi u skladu sa strateškim prioritetima za unaprijeđenje položaja starijih osoba Federacije BiH i Republike Srpske. 


Projekt “Akcija protiv dobne diskriminacije” nastoji podržati nadležne institucije i osnažiti starije da prepoznaju dostupne mehanizme podrške, te senzibilizira javnost o različitim oblicima diskriminacije na osnovu dobi. Naročito se promovira i podržava aktivno učešće starijih osoba u životu lokalne zajednice, te se istražuje i javno promovira anti-diskriminativni medijski pristup i društvene odgovornosti kako bi se osiguralo socijalno okruženje koje omogućuje dostojanstveno starenje.
Direktorica Hilfswerk International za BiH (HWI BiH), gđa Suzana Jašarević je pozdravila saradnju vladinog i nevladinog sektora sa stručnjacima iz BiH, regije i Evropske unije, kao i sa starijim osobama, korisnicima centara za zdravo starenje, u analizi stanja i identifikaciji preporuka za poboljšanje prava i položaja starijeg stanovništva u BiH. "Potpisivanjem Deklaracije o borbi protiv diskriminacije po osnovu godina, učesnice i učesnici konferencije pokazali su svoju individualnu posvećenost akcijama za unaprijeđenje položaja starijiih osoba u bosanskohercegovačkom društvu", rekla je Jašarević.
Načelnik općine Novo Sarajevo Nedžad Koldžo podijelio je pozitivna iskustva u uključivanju osoba treće životne dobi u društveni život zajednice kroz centre za zdravo starenje. "Općina Novo Sarajevo je prepoznala izazove sa kojima se susreće starija populacija i mi još od 2012. godine podržavamo rad centara za zdravo starenje. Ovaj projekat nastoji podržati usvajanje strategija i akcionih planova za unaprjeđenje položaja starijih osoba u BiH i pozivam sve nivoe vlasti i lokalne zajednice da prate primjer općine Novo Sarajevo i aktivno se uključe u podršku i realizaciju projektom zacrtanih ciljeva" rekao je načelnik Koldžo. On je najavio skoro otvaranje trećeg centra za zdravo starenje na području ove općine.
Projekt "Akcija protiv dobne diskriminacije" finansira Europska unija u iznosu od preko 300.000 BAM, a provodi Hilfswerk International u partnernstvu s Partnerstvom za javno zdravlje, Crvenim krstom/križem BiH i Udruženjem za pomoć i razvoj HAJDE.

 
PRAVA STARIJIH DANAS SU VAŠA PRAVA SUTRA!