AKCIJA MASKE odgovor na pandemiju COVID 19

AM018FocaNjemačka Ambasada Sarajevo podržala je projekat Akcija maske koji Udruženje Hajde implementira u Foči i Foči FBiH. Kroz prošlogodišnji projekat finansiran od strane istog donatora žene su naučile osnove šivanja i dobile kao grant šivače mašine. Kroz ovaj projekat koriste stečeno za opštu dobrobit svojih zajednica.

Dana 06.05.2020. u Foči izvršena primopredaja 3.250 komada višekratnih maski za potrebe Univerzitetske bolnice u Foči i Kriznog štaba opštine Foča. U narednom periodu bit će upriličena isporuka 4.000 komada maski za JZU Kantonalnu bolnicu Goražde i krizne štabove u Foči FBiH i Goraždu.