Isporuka namještaja za RHP korisnike, naselje Solina Tuzla

HGU okviru projekta CARE koji finansira Evropska unija, a koji je komplementarni projekat Regionalnog stambenog projekta (RSP), HAJDE implementira pod-projekat „Podrška društveno-ekonomskoj integraciji i smanjenju siromaštva RSP korisnika u Tuzli“.
Danas,17.06.2020. je izvršena je isporuka, montaža i primopredaja dijela opreme za stanove u vidu namještaja (gornji kuhinjski element i ormar). Donirana oprema ima za cilj poboljšati uslove života budućih korisnika novoizgrađenih stanova.