PROJEKAT RUKA RUCI

 

Udruženje za pomoć i razvoj Hajde implementira projekat RUKA RUCI - podrška međuetničkoj saradnji kroz edukaciju i poljoprivrednu proizvodnju zdrave hrane u međuetnički razdvojenim regijama općina Foča (RS) i Foča-Ustikolina (FBiH).

Osnovni projektni cilj jeste promocija međuentitetske suradnje u dvije susjedne, podjeljene zajednice u istočnoj Bosni, te zbližavanje ljudi različitih nacionalsnosti koji su još uvjek suočeni sa posljedicama rata.

Specifični projektni ciljevi su: A/ razvoj vještina za samozapošljavanje u poljoprivredi i proširenje znanja kroz zajedničku edukaciju i obuke u eko (organskoj) proizvodnji hrane u regijama općina Foča-Ustikolina i Foča, preko entitetske linije; B/ Aktivno učešće marginaliziranih grupa (raseljene osobe, povratnici i socio-ekonomski ugrožene osobe) različitih nacionalnosti u projektnu implementaciju i unaprijeđenje njihovih života i međuentitetska suradnja;

Donator projekta je Ambasada Sjedinjenih američkih država, dok je projekat sufnansiran od Opštine Foča i Općine Foča-Ustikolina.
Projektom je do sada obuhvaćeno 60 korisnika koji su prošli 3 edukacije o agrotehnici proizvodnje žitarica i dobili sjeme pšenice za jesenju sjetvu. Također će se isporučiti više od 1200 kg sjemena heljde.

U okviru projekta održat će se još 2 edukacije i učešće na sajmu zdrave hrane za sve učesnike projekta. Onim učesnicima projekta koji budu učestvovali na svim edukacijama dodijelit će se certifikat o završenoj edukaciji.