Potpisani sporazumi sa općinama za projekat FOCUS W

Ust1U petak, 05.04.2019. godine Udruženje HAJDE potpisalo je sporazum o saradnji i kofinansiranju sa općinama Foča FBiH i Foča. Ovim činom zvanično počinje konkretni dio implementacije projekta FOCUS W čiji većinski donator je Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke. Načelnici općina, gdin Zijad Kunovac i gdin Radisav Mašić, su preuzeli obavezu sufinansiranja projekta i u prisustvu novinara istakli veliko zadovoljstvo nastavkom saradnje Udruženjem HAJDE i vjeru u uspijeh projekta.

foca2

 

U Palama 50 mališana naučilo skijati

20190117 104541U vrijeme zimskog raspusta, od 14. do 18. januara 2019. godine, na ski terenima  Jahorine organizovana je zimska škola sporta za osnovce paljanskih škola i djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju.
 
Program zimske škole sporta,  koji je djeci i omladini omogućio da steknu osnovne tehnike skijanja, te da se upoznaju i oprobaju u ostalim skijaškim disciplinama, dio je aktivnosti projekta “SPORT ART” Pale u organizaciji Udruženja za pomoć i razvoj HAJDE.
Projekat su podržali Opština Pale i Regionalni program lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - "ReLOaD", koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

Započeo projekat FOCUS W - Žene u interetničkoj saradnji

ELdZ BosnHerz rgb bos 111Dana 1. marta 2019. godine zvanično je započeo projekat Focus W – Women in interethnic cooperation, koji povezuje ekonomsko osnaživanje žena i međuetničku saradnju. Pored ostalih aktivnosti bit će realizovana edukacija iz područja projektnog menadžmenta, gdje će članice udruženja žena moći unaprijediti svoje sposobnosti i razvijati zajedničke mikro-projekte. Praktična obuka i kursevi rukotvorina ženama iz regije nude mogućnost da naprave proizvode za dalju prodaju. U fokusu svih aktivnosti je međusobno razumijevanje i povezivanje.

Projekat finansira Ministarstvo vanjskih poslova Savezne Republike Njemačke predstavaljenog putem Ambasade SR Njemačke u Bosni i Hercegovini i općine Foča i Foča FBiH.

Doprinos smanjenju diskriminacije po osnovu godina (AAA-Action Against Ageism)

AAA1U okviru projekta AAA koga finansira EU kroz program EIDHR, dana 17. januara 2019. godine organizacija HILFSWERK INTERNATIONAL, koga zastupa Suzana Jašarević, direktorica za BiH, potpisala je partnerske ugovore sa organizacijama „Partnerstvo za javno zdravlje” (PJZ), Društvom crvenog križa/krsta BiH, i Udruženjem za pomoć i razvoj HAJDE. Partneri će zajednički implementirati projektne aktivnosti. Projekat ima za cilj smanjiti diskriminaciju po osnovu godinu, na svim nivoima bosansko hercegovačkog društva. Trajanje projekta je 18 mjeseci, počevši od 1. januara 2019. godine.