KONKURS ZA IZBOR VODITELJA ZIMSKE ŠKOLE SPORTA

SporArtKONKURS ZA IZBOR VODITELJA ZIMSKE ŠKOLE SPORTA

2 (dva) izvršioca

Opis posla:

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - "ReLOaD", koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE implementira projekat „SPORT ART“ Pale, RS, BiH. Jedna od projektnih aktivnosti je organizovanje petodnevne zimske škole sporta za osnovce iz svih paljanskih škola i djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju (ukupno 50 djece). U toku tih 5 dana djeca će se upoznati sa skijaškim sporstkim disciplinama kojim se potencijalno mogu baviti i ispitati svoje sklonosti za zimski sport.

Novosarajevski srednjoškolsci učili o reciklaži

IMG-50456cf0f8d7ac6a0a759c5fbc00071a-VU okviru projekta Ekologija Energija Budućnost II (EEB II) koji finansira općina Novo Sarajevo novosarajevski srednjoškolci posjetili su Aida Commerce, privatnu kompaniju koja se bavi reciklažom. Vidjeli su u praksi šta je reciklaža i korištenje otpada kao sirovine.

Ruka ruci IV

h2h4Projekat Ruka ruci IV koji, kao i do sada, finansira Ambasada SAD i općine Foča FBiH i Foča RS uspješno se realizuje. Mladi iz dvije susjedne općine vrijedno rade na podizanju rasadnika maline, borovnice, kupine i aronije. Sve aktivnosti su praćene od strane univerzitetskih profesora koji su vrlo zadovoljni njihovim zalaganjem. Zajedničke edukacije se redovno održavaju i očekuje se skori plasman uzgojenih sadnica na tržište.