POZIV ZA ZIMSKU ŠKOLU SPORTA za učenike 7. i 8. razreda

SporArtPOZIV ZA ZIMSKU ŠKOLU SPORTA za učenike 7. i 8. razreda

i djecu i mlade sa poteškoćama u razvoju uzrasta od 13-15 godina

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - "ReLOaD", koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE implementira projekat „SPORT ART“ Pale, RS, BiH. Jedna od projektnih aktivnosti je organizovanje petodnevne zimske škole sporta za osnovce iz svih paljanskih škola i djece i omladine sa poteškoćama u razvoju (ukupno 50 djece), koji su nastanjeni na teritoriji opštine Pale.

KONKURS ZA IZBOR VODITELJA ZIMSKE ŠKOLE SPORTA

SporArtKONKURS ZA IZBOR VODITELJA ZIMSKE ŠKOLE SPORTA

2 (dva) izvršioca

Opis posla:

U okviru Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu - "ReLOaD", koji finansira Evropska unija, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP), Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE implementira projekat „SPORT ART“ Pale, RS, BiH. Jedna od projektnih aktivnosti je organizovanje petodnevne zimske škole sporta za osnovce iz svih paljanskih škola i djecu i omladinu sa poteškoćama u razvoju (ukupno 50 djece). U toku tih 5 dana djeca će se upoznati sa skijaškim sporstkim disciplinama kojim se potencijalno mogu baviti i ispitati svoje sklonosti za zimski sport.

Novosarajevski srednjoškolsci učili o reciklaži

IMG-50456cf0f8d7ac6a0a759c5fbc00071a-VU okviru projekta Ekologija Energija Budućnost II (EEB II) koji finansira općina Novo Sarajevo novosarajevski srednjoškolci posjetili su Aida Commerce, privatnu kompaniju koja se bavi reciklažom. Vidjeli su u praksi šta je reciklaža i korištenje otpada kao sirovine.