Park na Vardi Kakanj

Kakanj Park Cam11U okviru projekta Oaza, koji finansiraju Canada Fund for Local Initiatives i Općina Kakanj, izgradit će se edukativno-rekreacioni park u naselju Varda. Konferencija za medije i prezentacija projekta će se održati u utorak 11.10.2016. godine u 11 sati u sali općine Kakanj.

Počela implementacija projekta OAZA (OASIS)

Oaza KakanjPrvog avgusta zvanično je počela implementacija projekta OAZA. Projekat finansiraju Canada Fund for Local Initiatives i Općina Kakanj. U okviru aktivnosti projekta Oaza radit će se na raščišćavanju ilegalne deponije smeća u naselju Varda, općina Kakanj. Na istoj lokaciji izgradit će se edukativno-rekreativno-zabavni park za djecu i omladinu koji će imati mnoštvo sadržaja koji će podizati svijest posjetilaca o važnosti zaštite životne sredine. Završetak projekta je planiran za 15.02.2017. godine.  

Započela implementacija projekta Ruka ruci IV

H2H4Projekat Ruka ruci IV je nastavak uspiješno implementiranih projekata koji su finansirani od strane Ambasade SAD u BiH. U ovom projektu pruža se prilika zainteresovanim mladim ljudima (do 35 godina) da nauče proizvoditi sadnice jagodićastog voća što je na tržištu izuzetno traženo. Obzirom da će zajednička edukacija mladih iz Foče u FBiH i Foče u RS biti praktična, Udruženje Hajde će posredovati u plasmanu proizvedenih sadnica na tržište, te će korisnici na taj način ostvariti dobit. Projekat je naišao na veliku podršku obje lokalne zajednice i vjerujemo da će biti uspiješan kao i svi do sada.

Veoma posjećen sajam zdrave hrane u Foči

IMG 1572Završna aktivnost trećeg nastavka projekta Ruka ruci bio je sajam zdrave hrane održan u Foči 11.02.2016. godine. Poljoprivrednici koji su pohađali edukacije pripremili su bogatu ponudu posjetiocima. Sajam su zajednički otvorili načelnici opštine Foča Gdin Radisav Mašić i načelnik općine Foča-Ustikolina Gdin Zijad Kunovac.