Veoma posjećen sajam zdrave hrane u Foči

IMG 1572Završna aktivnost trećeg nastavka projekta Ruka ruci bio je sajam zdrave hrane održan u Foči 11.02.2016. godine. Poljoprivrednici koji su pohađali edukacije pripremili su bogatu ponudu posjetiocima. Sajam su zajednički otvorili načelnici opštine Foča Gdin Radisav Mašić i načelnik općine Foča-Ustikolina Gdin Zijad Kunovac.

Isporučeni dodatni grantovi korisnicima u Foči i Ustikolini

IMG 1123U srijedu 03.02.2016. godine korisnici projekta Ruka ruci III dobili su i dodatne grantove. Ovom prilikom izvršena je isporuka materijala i opreme za rad u plasteniku. Ovim grantom omogućeno je korisnicima da u svoj svakodnevni rad uvedu prakse o kojim se govorilo tokom edukativnih sesija. 

Podjela grantova korisnicima projekta Ruka ruci III

IMG 0083Kao i u dosadašnjim projektima korisnicima koji su redovno posjećivali edukacije i pokazali interesovanje za rad podjeljeni su gratovi koji će im olakšati rad i unaprijediti ga. Grantovi su definisani u skladu sa potrebama korisnika. Tako su isporuceni pasterizatori za voce i povrce koji ce korisnicima omogućiti pripremu sokova i džemova, sistem za navodnjavanje plastenika "kap po kap" za one kojima je bio potreban i kazan za pripremu džemova sa nogarama i pratećom opremom. Ukupno je isporučeno 36 grantova. Korisnici su izrazili veliko zadovoljstvo projektom i naravno, dobijenim grantom.