ČETVRTA SESIJA EDUKACIJE - RUKA RUCI III

21.maja 2015 održana je četvrta sesija edukacije poljoprivrednika u okviru projekta, pod nazivom: „Jačanje međuetničke saradnje kroz zajedničko obrazovanje i prakse o uzgoju raznih usjeva u plastenicima u dvije susjedne opštine u oba entiteta - Foči (RS) i Foča-Ustikolina (FBIH)”.

Podjela grantova korisnicima projekta Ruka ruci III

IMG 0083Kao i u dosadašnjim projektima korisnicima koji su redovno posjećivali edukacije i pokazali interesovanje za rad podjeljeni su gratovi koji će im olakšati rad i unaprijediti ga. Grantovi su definisani u skladu sa potrebama korisnika. Tako su isporuceni pasterizatori za voce i povrce koji ce korisnicima omogućiti pripremu sokova i džemova, sistem za navodnjavanje plastenika "kap po kap" za one kojima je bio potreban i kazan za pripremu džemova sa nogarama i pratećom opremom. Ukupno je isporučeno 36 grantova. Korisnici su izrazili veliko zadovoljstvo projektom i naravno, dobijenim grantom.

USPJEŠNA EDUKACIJA - RUKA RUCI III

01.04.2015. godine u opštini Ustikolina održana druga sesija edukacije poljoprivrednika u okviru projekta „Promocija i jačanje međuetničke saradnje kroz edukaciju i poljoprivrednu proizvodnju zdrave hrane na području opština Foča (RS) i Foča-Ustikolina (FBIH)“. Tema druge sesije edukacije je bila "Agrotehničke mjere u proizvodnji povrtnih kultura: paprike, paradajza, krastavca".