O NAMA

 

Udruženje za pomoć i razvoj HAJDE registrovano je u BiH 16. Oktobra 2009. godine. Udruženje je osnovano od strane uposlenika Hilfswerk Austria International (HWA) u BiH sa idejom da nastavi stručni rad, promoviše ljudska prava i demokraciju i doprinosi razvoju civilnog društva i socio-ekonomskom razvoju u BiH. Glavni zadaci i razvojni ciljevi Udruženja HAJDE su: